تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

آدرس آموزشگاه

میدان تیموری، بلوار صالحی، برج فناوری طرشت، واحد ۷۰۷

آدرس ایمیل

info@nsut.org

شماره تماس

98-21-65013394+

شماره فکس

98-21-65013394+

با ارسال ایمیل می توانید بطور مستقیم نظرات خود را با مدیر عامل آموزشگاه در میان گذاشته و پاسخ مناسب را از جانب ایشان در پست الکترونیکی خود دریافت نمائید.