تغییر منابع آموزشی فرانسه ازMobile به Bonjour L’atelier

این کتاب یکی از کتابهای جدید آموزش زبان فرانسه است که امروزه به شکل ویژه ای در میان علاقمندان به زبان و سفارت فرانسه دارای اهمیت است. با توجه به دارا بودن کارگاه های مختلف در هر درس جهت تقویت هر چهار مهارت به نظر می رسد به زودی این کتاب از محبوبیت بسزایی برخوردار خواهد شد. …

تغییر منابع آموزشی فرانسه ازMobile به Bonjour L’atelier ادامه »